Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


K objednání

Zde si můžete objednat již hotové komponenty nebo programy, které nabízíme k opakovanému prodeji za výhodné ceny. Tyto komponenty jsou již u našich klientů používány a odzkoušeny a to buď samostatně, nebo součástí větších systému.

Knihovna Mail Receiver

Mail Receiver je knihovna pro .NET Framework aplikace, která slouží pro přijímání a zpracování e-mailových zpráv.

První částí knihovny je e-mailová brána, která pomoci protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) přijímá a filtruje e-mailové zprávy. Odesílání zpráv do této e-mailové brány tak lze jednoduše zajistit buď nastavením MX záznamu na Vaší doméně, nebo pomoci přesměrování z jiného E-mailového serveru.

Druhá část knihovny umožňuje emailové zprávy zpracovávat (parsovat) dle standardu RFC 2822. Knihovna podporuje MIME formát, 7bit, 8bit, Quoted-printable a Base64 kódování. Knihovna je otestována pro zpracování zpráv z nejrůznějších e-mailových klientů a českých internetových služeb. Po zpracování lze pomoci jednoduchého API číst obdrženou e-mailovou zprávu z vytvořené objektové reprezentace. API umožňuje získat jednotlivé hlavičky e-mailové zprávy, vlastní obsah zprávy (Views), přílohy (Attachments) i Embedded objekty (EmbeddedObjects).

Tyto dvě části knihovny lze používat nejen dohromady, ale i nezávisle.

Knihovna umožňuje:

 • Příjem e-mailových zpráv protokolem SMTP
 • Zpracování MIME formátu e-mailových zpráv dle standardu RFC 2822
 • Plně managed kód na .NET Frameworku 4.5 nebo .NET 6.0/7.0
 • Jednoduché objektové API rozhraní
 • Podpora START SSL

Cena: 5800,- Kč

Objednávejte na emailové adrese obchod@h2net.cz.
Po objednání Vám zašleme údaje pro provedení platby bankovním převodem.


Mail Sender

Program Mail Sender slouží k jednoduchému hromadnému odeslání e-mailových zpráv nebo k testování odeslání emailů přes SMTP Server.
Programu je nutné určit SMTP server s přihlašovacími údaji, který použije pro odeslání e-mailových zpráv, a odchozí adresu From. Seznam příjemců se do programu vkládá přímo v textové podobě (každý příjemce na jednom řádku). Vlastní text e-mailu lze zadat v HTML formátu pomoci jednoduchého editoru, který umožňuje základní formátování, změnu fontu, barvy textu, vkládáním odkazů a obrázků.

Při odeslání se příjemcům posílají zprávy vždy jednotlivě, žádný příjemce tak nevidí adresy jiných příjemců, a případná chyba doručení jednomu příjemci (například při špatně zadané adrese) tak neovlivní doručení zprávy ostatním příjemcům.

Program podporuje:

 • Vložení souborů příloh
 • Zadání zprávy v HTML formátu
 • Vložení obrázků přímo do HTML zprávy
 • Odeslání informace o případném nedoručení zprávy na Váš e-mail

Cena: 1800,- Kč

Objednávejte na emailové adrese obchod@h2net.cz.
Po objednání Vám zašleme údaje pro provedení platby bankovním převodem.


Sign PDF

Máte PDF dokumenty, jako faktury, objednávky apod., u kterých potřebujete, aby byla, například při odesílání vašim klientům, ověřena Vaše identita? Pomoci programu Sign PDF můžete libovolný PDF soubor dodatečně doplnit o digitální podpis.
Podepsání se provede vybraným certifikátem z Windows uložiště certifikátů uživatele.

Program podporuje:

 • Podepsání libovolného PDF souboru
 • Výběr certifikátů z Windows uložiště uživatele
 • Možnost spustit program v tichém režimu z příkazové řádky a proces podepisování PDF souborů tak automatizovat

Cena: 1200,- Kč

Objednávejte na emailové adrese obchod@h2net.cz.
Po objednání Vám zašleme údaje pro provedení platby bankovním převodem.